Máy tính vCloudPoint Zero Client

Máy tính vCloudPoint Zero Client là giải pháp máy tính tiên tiến giúp thay đổi hạ tầng PC truyền thống sang mô hình quản lý tập trung. Trong giải pháp zero client, người dùng thay thế máy bàn PC hoặc laptop bằng thiết bị client được gọi là zero client / thin client, để kết nối remote tới máy ảo nằm tại máy chủ.

Giải pháp Ảo Hóa Máy Tính

Máy tính chia sẻ (RDS)

RDS cho phép nhiều người dùng chia sẽ tài nguyên trên 1 máy chủ hoặc 1 PC (dùng làm máy chủ). Người dùng sẽ làm việc đôc lập nhưng có cùng hệ điều hành, ứng dụng được cài đặt 1 lần trên máy chủ.

Ảo hóa hạ tầng máy tính (VDI)

VDI cho phép người dùng làm việc trên các máy ảo chạy bên trong các máy ảo (VM). Người dùng sẽ có hệ thống và ứng dụng của riêng họ và trải nghiệm giống như chạy trên máy tính để bàn.

Showcase

Chúng tôi phục vụ khách hàng trên toàn quốc, quy mô lớn – nhỏ khác nhau, phục vụ cho nhiều nhóm ngành nghề và đa dạng trường hợp.

Giáo dục

Triển khai nhanh, tích hợp broadcast, hỗ trợ từ xa, chia sẻ file và các chức năng khác giúp việc dạy học trở nên thuật tiện hơn.

Văn phòng

Hiệu suất tuyệt vời, hoạt động và quản lý đơn giản giúp cải thiện trải nghiệm và năng suất làm việc.

Nhà máy

Zero Client có thiết kế nhỏ gọn, hoạt động ổn định trong môi trường khắc nghiệt và lưu trữ tập trung giúp hoạt động sản xuất liên tục và ổn định