Khác nhau giữa RDS và VDI

Các công ty luôn khao sát sản phẩm công nghệ có hiệu suất cao và tiết kiệm chi phí để nâng cao năng suất và đáp ứng các yêu cầu hiện tại và tương lai. Ảo hóa máy tính là 1 thuật ngữ thịnh hành hàng đầu, có khả năng mang lại hiệu suất cao, bảo mật cao và tính linh hoạt cần thiết cho tất cả doanh nghiệp. Giải pháp Máy tính chia sẻ RDS hoặc Ảo hóa hạ tầng máy tính VDI có thể ảo hóa máy tính. Cả 2 đều có 1 số điểm tương đồng, điểm khác biệt, điểm mạnh yếu khác nhau.

Máy tính chia sẻ RDS

RDS trước đây được gọi là Dịch vụ đầu cuối, cho phép nhiều user remote tới VM hoặc OS. Trong đó session RDS kết nối máy tính từ xa, chia sẻ hệ điều hành, phần mềm và tài nguyên của máy chủ cho nên chúng được gọ là Máy tính chia sẻ. Phần mềm và dữ liệu được tập trung giúp cho việc kiểm soát, cài đặt phần mềm hay cấu hình được thực hiện dễ dàng hơn.

Ảo hóa hạ tầng máy tính VDI

ƯU ĐIỂM

Tính đơn giản: Cơ sở hạ tầng RDS dễ thiết lập vì có ít thành phần. User sử dụng tài nguyên được chia sẻ chạy trên hệ điều hành dùng chung, điều này tạo điều kiện cho máy chủ cấp phép chỉ trong vài giây.

Chi phí thấp: RDS giúp giảm thiểu chi phí license, vì user đang dùng chung 1 hệ điều hành, việc triển khai RDS ít tốn tài nguyên hơn nên việc đầu tư vào phần cứng (CPU, RAM và bộ nhớ) không cao. Ví dụ với giải pháp RDS của vCloudPoint có thể kết nối tới 99 user hoạt động ổn định trên 1 máy chủ hoặc PC cao cấp.

Bảo trì dễ dàng: RDS có ít bộ phận chuyển động hơn, mất ít thời gian và công sức để triển khai hoặc bảo trì. Quản lý RDS dễ dàng mà không cần phải đào tạo chuyên môn cho IT.

ƯU ĐIỂM

Phân bổ tài nguyên: VDI cho phép IT điều chỉnh khả năng cung cấp tài nguyên cho từng user khác nhau dựa trên nhu cầu của họ. User làm việc với phần mềm chỉnh sửa đồ họa cần nguồn tài nguyên lớn hơn so với user thông thường.

Cách ly người dùng: Máy tính dùng liên tục của VDI cho phép user cá nhân hóa và IT chấp nhận, thậm chí có thể cài phần mềm tùy chỉnh và cấu hình hệ điều hành. Trong VDI, mọi user đều có quyền truy cập vào 1 máy ảo được cấp phép riêng biệt, tránh các vấn đề tranh chấp với việc triển khai RDS.

Khả năng tương thích: VDI không gặp vấn đề về khả năng tương thích của phần mềm vì mỗi user được sử dụng 1 hệ điều hành riêng biệt.

Công ghệ Snapshot: Công nghệ Snapshot trong VDI có lợi thế, user có thể trở lại thời điểm trước khji bị virus hoặc phần mềm lỗi hay lỗi hệ điều hành

NHƯỢC ĐIỂM

Cá nhân hóa: Cá nhân hóa máy tính và tùy chỉnh ứng dụng bị hạn chế vì tất cả user cùng truy cập vào cùng 1 hệ điều hành và ứng dụng trong các session của họ.

Tranh chấp tài nguyên: Việc người dùng chia sẻ tài nguyên phần cứng và phần mềm của máy chủ có thể dẫn đến tranh chấp và các vấn đề về hiệu suất.

Khả năng tương thích: Một số ứng dụng không được thiết kế cho Multi-user dựa trên session.

NHƯỢC ĐIỂM

Độ phức tạp: Cấu trúc VDI không đơn giản và việc thiết lập phức tạp hơn. Cần nhiều kĩ năng hơn so với IT thông thường để triển khai thành công. IT cũng quản lý nhiều hệ điều hành, bản vá lỗi và cập nhật mất thời gian hơn.

Chi phí cao: Chi phí VDI cao, do tài nguyên phần cứng bổ sung, license cho nhiều phần mềm VDI, hệ điều hành Windows cho mỗi user và quyền truy cập máy ảo (Virtual Desktop Access – VDA) đăng ký mỗi năm.

RDS và VDI - Chọn cái nào?

Nói chung, RDS phù hợp cho doanh nghiệp có nhiều người dùng với nhu cầu ứng dụng, tài nguyên giống nhau. RDS triển khai và bảo trì đơn giản hơn VDI. Nhiều user chia sẻ tài nguyên máy chủ giảm thiểu chi phí lưu trữ và chi phí chung nhưng dẫn đến các vấn đề về dung lượng lưu trữ và phần mềm sử dụng.

VDI là lựa chọn tốt hơn cho việc triển khai cho nhiều user với nhu cầu và ứng dụng khác nhau với sự phức tạp lớn hơn. Tuy nhiên cviệc triển khai và bảo trì phức tạp hơn và chi phí cao hơn.