vCloudPoint được sử dụng tại Trường Trung Cấp Quân Y 1

vCloudPoint được sử dụng tại Trường Trung Cấp Quân Y 1

Trường Cao đẳng Quân Y 1 tiền thân là Trường Trung cấp Quân Y 1 được thành lập ngày 25/11/1966 theo Thông báo số 2154/TB-TCHC của Tổng cục Hậu cần. Từ ngày thành lập đến nay, Trường mang nhiều phiên hiệu: Trường Trung cấp Quân Y (1966 – 1976); Trường Trung học Quân Y (1976 – 1977); Trường Trung học Quân Y 1 (1977 – 1996). Tháng 4 năm 1996 thực hiện Quyết định của Bộ Quốc phòng Trường Trung học Quân Y 1 hợp nhất về Học viện Quân Y trở thành Hệ đào tạo Trung học Quân y (1996 – 2006). Tháng 8/2006 Bộ Quốc phòng Quyết định số 136/QĐ-BQP thành lập Trường Trung học Quân Y 1, đến năm 2008 đổi tên thành Trường Trung cấp Quân Y 1 – Học viện Quân Y ; tháng 3 năm 2017 thực hiện quyết định số 168/QĐ -LĐTBXH thành lập Trường Cao đẳng Quân Y 1

Model đã sử dụng

  • vCloudPoint S100 Zero client
  • Sốlượng: 100

Ứng dụng

  • Thiết bị vCloudPoint S100 thay thế máy tính trong lớp học, văn phòng, cài đặt và triển khai sử dụng các phần mềm MS Office, web application, duyệt web.

Lợi ích

  • Giảm 70% chi phí đầu tư ban đầu
  • Giảm 95% chi phí quản lý
  • Giảm 95% chi phí điện năng
  • Giảm 95% chi phí nâng cấp hệ thống trong tương lai.

Mọi thông tin liên hệ về cung cấp giải pháp xin liên hệ 028 73018899