Virtual Desktop Infrastructure

Ảo hóa hạ tầng máy tính VDI là gì?

Ảo hóa hạ tầng máy tính VDI là giải pháp cho phép user truy cập vào các máy ảo độc lập được đặt trong Virtual Server.

Với Virspire Desktop Agent chạy trên máy ảo Windows, mỗi user vCloudPoint Client kết nối với 1 máy ảo độc lập với tài nguyên dùng chung dựa trên nhu cầu của user. Vì các máy ảo độc lập, việc sử dụng sẽ giống y hệt khi dùng trên máy tính thật.

Giải pháp vCloudPoint VDI là giải pháp linh hoạt và có khả năng quản lý và hoạt động tốt nhất cho các nhu cầu phức tạp với user và nhu cầu đa dạng.

JoinVDI Virtualization Manager

(trước đây là vCetrix Virtualization Manager)

Trình ảo hóa JoinVDI là nền tảng áo hóa dựa trên Linux chạy trên 1 máy bare-metal. Phần mềm bao gồm KVM Hypervisor để tạo máy ảo và cấp gao diện quản lý user dựa trên web cho phép kiểm soát haonf toàn khả năng hiển thị vào các clustor, máy chủ, máy ảo, host, hệ thống mạng và các yếu tố quan trọng khác khi ảo hóa cơ sở hạ tầng.

Virspire Desktop Agent

(trước đây là Virtrix Desktop Agent)

Virspire Desktop Agent là phần mềm đóng vai trò cung cấp cho user quyền truy cập vào hệ thống thông qua remote. Virspire Desktop Agent hoạt động với giao thức vCloudPoint DDP để cung cấp trải nghiệm sử dụng tốt hơn.

(Virspire Controller hiện tại chưa sẵn sàng, vMatrix Server Manager có thể được sử dụng luân phiên để quản lý thiết bị đầu cuối)

Hệ điều hành được hỗ trợ

Virspire Desktop Agent có thể chạy trên bất kỳ nền tảng hệ điều hành nào của Windows 8, 8.1, 10, Server 2012, 2016, 2019

Nền tảng được hỗ trợ

Virspire là 1 agent trung gian hoạt động với bất kỳ trình giám sát nào như Exsi, Citrix Hypervisor, Hyper-V, VirtualBox và các biến thể KVM khác.

Thiết bị client

vMatrix Server Manager kết nối với thiết bị vCloudPoint V1 Zero Client và vCloudPoint S100 Zero Client với phần mềm Virspire Desktop Agent

Zero Client

Tính năng VDI

Lợi ích của giải pháp Ảo hóa hạ tầng máy tính VDI

Tài nguyên riêng biệt

VDI cho phép IT điều chỉnh tài nguyên cho từng user khác nhau dựa trên nhu cầu của họ.

User cần sử dụng phầm mềm đồ họa với yêu cầu tài nguyên cao hơn. VDI cho phép IT phân bổ nguồn lực để ưu tiên cho user cần sử dụng. Trong khi triển khai VDI, mỗi máy ảo chạy 1 hệ điều hành duy nhất tại 1 thời điểm. Tất cả tài nguyên VM đều dành riêng cho 1 máy duy nhất, loại bỏ tranh chấp tài nguyên xảy ra so với giải pháp RDS.

Tùy chỉnh và cá nhân hóa

VDI cho phép user có trải nghiệm như khi sử dụng PC thông thường. Trong quá trình triển khai VDI của vCloudPoint, máy ảo có thể được tạo ra từ 1 golden image hoặc 1 image chuyên dụng và được định cấu hình liên tục hay không liên tục. User máy ảo có quyền tự do cài đặt phần mềm riêng và tùy chỉnh cá nhân, trong khi tùy chỉnh thay đổi đối với máy ảo như cài đặt Windows, phần mềm và dữ liệu được giữ nguyên sau khi đăng xuất và quay lại thì dữ liệu vẫn y như cũ.

Linh hoạt và dễ quản lý

Với tất cả cơ sở hạ tầng máy chủ bao gồm máy tính, thiết bị lưu trữ và tài nguyên được ảo hóa, VDI giúp cho việc vận hành được linh hoạt và dễ quản lý. Dễ dàng mở rộng quy mô với cân bằng tải, cấu hình lại tài nguyên để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, ngăn chặn các điểm lỗi đơn lẽ khi thiết lập lỗi, nhanh chóng di chuyển máy ảo từ máy chủ này sang máy chủ khác, sao lưu hiệu quả quan trọng và khôi phục toàn bộ máy ảo khi bị lỗi với Snapshot và quản lý thêm các công cụ và công nghệ quản lý khác để dễ dàng quản lý hệ thống của mình.

Chi phí thấp và tương thích với tất cả Hypervisor

vCloudPoint cung cấp giải pháp VDI đầu cuối hoàn chỉnh bao gồm JoinVDI Virtualization Manager, Virspire Desktop Agent và thiết bị zero client với chi phí thấp. Nhưng nếu bạn đã quen với các dịch vụ VMware, Citrix hoặc đang sử dụng máy ảo dựa trên KVM khác, thì vCloudPoint Virspire Desktop Agent và thiết bị zero client sẽ hoạt động đồng bộ với bất kỳ Hypervisor nào để cung cấp trải nghiệm tối ưu với giao thức DDP. Virspire Desktop Agent được cung cấp miễn phí khi mua thiết bị vCloudPoint Zero Client chi phí thấp so với những loại khác, giúp thực hiện ảo hóa máy tính trong phạm vi ngân sách cho phép.

Làm thế nào để cài đặt hệ thống vCloudPoint VDI?

Việc cài đặt hoặc quản lý hệ thống VDI yêu cầu IT phải có am hiểu và kinh nghiệm về ảo hóa.

1. Ảo hóa máy chủ để tạo máy ảo con

(tham khảo hướng dẫn về phần mềm ảo hóa)

2. Cài đặt Virspire trên mỗi máy ảo

(có thể sử dụng VM mẫu hoặc chạy lệnh để cài tập trung)

3. Kết nối Zero Client để sẵn sàng làm việc

(Cắm các thiết bị qua cổng USB giống như trên PC thông thường)

Thông tin thêm về giải pháp vCloudPoint VDI

Nên mua license Microsoft nào để sử dụng máy tính ảo hóa?

License nên mua là loại dành cho môi trường ảo hóa, phụ thuộc vào máy ảo chạy hệ điều hành Windows nào.

 • Chạy hệ điều hành Windows Server trong VM: (1 VM cho nhiều user)

Bên cạnh license server tiêu chuẩn dựa trên số lượng user sử dụng, mỗi thiết bị vCloudPoint Zero Client sẽ cần 1 license Remote Desktop Services Client Access (RDS CAL) cùng với license Windows Server Client Access License (WS CAL)

 • Chạy hệ điều hành Windows Client trong máy ảo: (1 máy ảo cho 1 user)

Bên cạnh license Client tiêu chuẩn dựa trên số người sử dụng, mỗi thiết bị vCloudPoint Zero Client sẽ cần 1 Windows Virtual Desktop Access (VDA) để truy cập máy tính Windows VDI

License Windows Server Client Access (WS CAL) là gì?

Windows Server CAL là license cho phép user truy cập vào Windows Server. CAL được dùng với license hệ điều hành Microsoft Windows Server cho phép user / thiết bị truy cập sử dụng hệ điều hành của máy chủ đó.

License Remote Desktop Service Client Access (RDS CAL) là gì?

License Windows Server CAL cho phép user truy cập vào Windows Server. CAL được sử dụng cùng với license hệ điều hành Microsoft Windows Server cho phép user / thiết bị truy cập và sử dụng dịch vụ của hệ điều hành máy chủ đó.

License Remote Desktop Service Client Access (RDS CAL) là gì?

License RDS CAL bắt buộc với user hay thiết bị muốn sử dụng chức năng Remote Desktop Service trên Windows Server.

Giới thiệu về các phiên bản CAL

Windows Server CAL phải cùng phiên bản – hoặc cao hơn – phần mềm máy chủ đang sử dụng. Nói cách khác, user hoặc thiết bị truy cập máy chủ chạy Windows Server 2016 phải có license Windows Server CAL 2016. Ngoài ra với license Windows Server CAL 2016 có thể dùng cho máy chủ chạy Windows Server 2012 (nhưng license Windows Server CAL 2012 không dùng cho máy chủ chạy Windows Server 2016)

Windows Virtual Desktop Access là gì?

Windows VDA là gói đăng ký dựa trên thiết bị được thiết kế giúp các tổ chức cấp phép cho các thiết bị không đủ điều kiện áp dụng Windows Client SA, chẳng hạn như thiết bị thin client và PC do doanh nghiệp sở hữu, để các thiết bị này có thể truy cập vào máy ảo/ Windows VDA có giá ~$100 / năm / thiết bị thông qua chương trình Microsoft Volume Licensing.

Giá bán license hiện tại là giá tham khảo, thay đổi tùy theo quốc gia và thời điểm mua

Bên dưới là bản tính thử chi phí cho 30 user trong 3 năm phân loại theo 3 nhóm sau:

 • Nhóm 1: 1 máy ảo cho 30 user
 • Nhóm 2: 30 máy ảo cho 30 user
 • Nhóm 3: 5 máy ảo cho 5 user + 1 máy chủ ảo cho 25 user

chi tiết như sau:

 • Nhóm 1: 1 license máy chủ cho mỗi máy ảo ($883) + mỗi thiết bị (1 license server CAL $30 + 1 license RDS CAL $102) * 30 user = $883x 1 + $132 * 30 = $4,843
 • Nhóm 2: 1 license cho mỗi máy ảo $187 * 30 user + mỗi thiết bị client: license VDA ($100 / thiết bị / năm) x 30 * 3 năm = 14,610
 • Nhóm 3: 5 license hệ điều hành x $187 + cho mỗi thiết bị client: (license VDA $100 / năm / thiết bị * 5) x 3 năm + 1 license server $883 + (1 license Server CAL $30 + 1 license RDS CAL $102) * 25 = $187x 5 + $100x 5x 3+ $883x 1 + $132 x 25 = $6618

Trong khi triển khai giải pháp của vCloudPoint các license bắt buộc mua từ Microsoft. Điều quan trọng cần lưu ý là chính sách cấp phép của Microsoft khác nhau giữa các quốc gia và khách hàng đầu cuối.

Để biết thêm chi tiết license của Microsoft về ảo hóa vui lòng tham khảo tại website của Microsoft hoặc tài liệu về license: VDA BrochureMicrosoft VDI and VDA FAQ v3.0

Hiện tại vCloudPoint hỗ trợ các ngôn ngữ sau: Chinese, English, Spanish, Portuguese, Turkish, Russian, Polish, Slovak, Korean và Persian.

Ngôn ngữ mặc định sẽ theo ngôn ngữ mặc định của hệ thống. Ngôn ngữ mặc định của vCloudPoint Zero Client là tiếng Anh, khách hàng có thể thay đổi ngôn ngữ tại menu trong giao diện đăng nhập.

 1. VDI là giải pháp có tính linh hoạt cao và dễ quản lý nhưng việc triển khai phức tạp hơn nhiều so với PC truyền thống. Trước khi đưa ra quyết định mua hàng, khách hàng cần ước tính kỹ lưỡng chi phí tổng thể và đảm bảo đội ngũ IT có đủ kinh nghiệm quản lý và vận hành hệ thống máy ảo.
 2. vCloudPoint Zero Client hỗ trợ thiết bị USB như máy in, máy scan, thiết bị lưu trữ ..v…v… Khi làm việc trong môi trường VDI với Virspire, zero client được cho là hỗ trợ hầu hết các thiết bị ngoại vi USB khi chạy trên PC trừ webcam. Nếu cần sử dụng thiết bị USB thông thường trên thiết bị zero client, vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn trước khi mua.
 3. Các giải pháp vCloudPoint yêu cầu hệ thống mạng local tin cậy, có độ trể thấp. Kết nối LAN hoặc WAN không dây chỉ được khuyến khích khi sử dụng cá nhân và không nên dùng thường xuyên. Vì kết nối mạng chất lượng thấp sẽ gây mất kết nối không mong muốn và trải nghiệm bị ảnh hưởng.
 4. Máy tính tập trung có thể gây ra vấn đề sự cố với tất cả cùng 1 lúc. Nếu trường hợp sử dụng nhạy cảm về quyền truy cập tức thời. Hãy đảm bảo rằng có sẵn máy chủ dự phòng trong quá trình sử dụng. Tính năng Migration và Failover có trên hầu hết các giải pháp ảo hóa.

Tính toán chi phí hầu hết của các giải pháp ảo hóa máy tính

Nói chung chi phí cho giải pháp ảo hóa bao gồm phần cứng, các thiết bị khác và phần mềm. Chi phí được tính dựa trên mỗi chổ ngồi, tức là tổng chi phí mua chia cho tổng số chổ ngồi.

Chi phí của giải pháp Máy tính chia sẻ vCloudPoint

Giải pháp vCloudPoint VDI linh hoạt. Bạn có thể mua cả máy chủ, thiết bị zero client, phần mềm JoinVDI, và Virspire Desktop Agent hoặc chỉ các thiết bị zero client và phần mềm cần thiết và kết hợp chúng với hạ tầng sẵn có của doanh nghiệp.

Virspire Desktop Agent hoàn toàn miễn phí cho khách hàng mua thiết bị vCloudPoint và có thể tải xuống dễ dàng. JoinVDI Virtualization Manager miễn phí cài đặt có sẵn tính năng cài đặt theo cluster.

Việc mua thiết bị vCloudPoint Zero Client đi kèm với phần mềm và dịch vụ hỗ trợ, đảm bảo việc cập nhật luôn được thực hiện dễ dàng.

Các dịch vụ sau bán hàng của vCloudPoint

vCloudPoint tại Việt Nam được phân phối bởi Công Ty Cổ Phần Vietcorp được bảo hành 3 năm. Ngoài ra Vietcorp còn cung cấp kênh hỗ trợ thông qua điện thoại, email, ticket cho khách hàng.