Vietcorp bàn giao hệ thống máy tính vCloudPoint cho trường học tại quận Tân Bình Tp HCM

Vietcorp hoàn tất bàn giao hệ thống máy tính vCloudPoint cho trường học tại Tp HCM vCloudPoint Giải pháp đầu tư tiết kiệm 1 máy tính chia ra 20 người cùng sử dụng - Giảm đến 95% chi phí quản lý - Giảm đến 95% chi phí điện năng - Giảm đến 95% chi...

Read more...

Vietcorp bàn giao hệ thống máy tính vCloudPoint cho trường học tại quận 9 Tp HCM

Hệ Thống Trường Khai Nguyên – The Inspire Schools (ISP) áp dụng mô hình Giáo Dục Khai Phóng nhằm góp phần đánh thức toàn diện tiềm năng học sinh để thực hiện những thành tựu bản thân một cách thực tế. Chương trình học của ISP được thiết kế...

Read more...

Vietcorp triển khai thành công hệ thống vCloudPoint cho trường học tại quận Tân Bình TP HCM

vCloudPoint đã được sử dụng thay cho máy tính PC trong trường học tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa Một máy tính chia ra 24 người cùng sử dụng, giải pháp tiết kiệm. Model đã sử dụng – vCloudPoint V1 Zero Client – Số lượng: 24 Ứng dụng – Sử...

Read more...

vCloudPoint đã được sử dụng tại Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Trị

Ngày 01/7/1989 tỉnh Quảng Trị được lập lại, Đài Phát thanh Quảng Trị được thành lập và tổ chức phát sóng chương trình phát thanh đầu tiên. Ngày 17/11/1992 UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 701/QĐ-UB về việc thành lập Đài Phát thanh – Truyền hình...

Read more...

Vietcorp triển khai thành công hệ thống vCloudPoint tại Hệ Thống Trường Khai Nguyên quận 8 Tp HCM

Hệ Thống Trường Khai Nguyên – The Inspire Schools (ISP) áp dụng mô hình Giáo Dục Khai Phóng nhằm góp phần đánh thức toàn diện tiềm năng học sinh để thực hiện những thành tựu bản thân một cách thực tế. Chương trình học của ISP được thiết kế...

Read more...