vCloudPoint đã được sử dụng tại Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Trị

vCloudPoint đã được sử dụng tại Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Trị

Ngày 01/7/1989 tỉnh Quảng Trị được lập lại, Đài Phát thanh Quảng Trị được thành lập và tổ chức phát sóng chương trình phát thanh đầu tiên. Ngày 17/11/1992 UBND tỉnh Quảng Trị đã có Quyết định số 701/QĐ-UB về việc thành lập Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và chương trình Chào xuân Bính Thân (1992) được xem là chương trình truyền hình đầu tiên của Đài PT-TH Quảng Trị.

Sản phẩm sử dụng: vCloudPoint S100 | Giải pháp chia sẻ máy tính vCloudPoint

Ứng dụng: Thiết bị vCloudPoint V1 sử dụng trong văn phòng ban biên tập, cài đặt và triển khai sử dụng các phần mềm văn phòng, MS Office, trình duyệt web.

Một số hình ảnh triển khai

  • Giải pháp đầu tư ICT hiệu quả, tiết kiệm…
  • Giảm đến 95% điện năng.
  • Giảm đến 95% chi phí quản lý, bảo trì.
  • Giảm đến 70% phí đầu tư ban đầu.
  • Quản lý tập trung bằng phần mềm chuyên nghiệp.

Mọi thông tin liên hệ về cung cấp giải pháp xin liên hệ 028 73018899